બહારના વિદ્યાર્થી તરીકે પરીક્ષા આપવાની મંજુરી અંગેનું પત્રક

                બહારના વિદ્યાર્થી તરીકે પરીક્ષા આપવાની મંજુરી અંગેનું પત્રક
(1)          શિક્ષકનું નામ
(2)          શાળાનું નામ
(3)          તાલુકો
(4)          વિદ્યાસહાયક છે કે કાયમી શિક્ષક? -
(5)          અત્યારની શૈક્ષણિક લાયકાત
(6)          ક્યા ધોરણમાં બહારના વિદ્યાર્થી તરીકે પરીક્ષા આપવા માંગે છે?
(7)          ક્યા સેન્ટર પરથી પરીક્ષા આપવા માંગે છે?
(8)          બહારના વિદ્યાર્થી તરીકે પરીક્ષા આપવા
(8)કઇ સંસ્થા પાસે પરીક્ષા ફોર્મ રજુ કરેલ છે?


શિક્ષકની સહી અને પૂરુ નામ

__________________________________________________________
જાવક નંબર-
તારીખ -                                               

શાળાના આચાર્યશ્રીનો અભિપ્રાય
                                                                                                               
શાળાનો મંજુર મહેકમ-
શાળામાં કામ કરતા શિક્ષકો –
ઉપરોક્ત વિગતે વિદ્યાસહાયક તરફથી બહારના વિધ્યાર્થી તરીકે ................................... ધોરણ/વિષયમાં પરીક્ષા આપવા રજુઆત કરવામાં આવેલ જે અન્વયે મજકુરને બહારના વિદ્યાર્થી તરીકે પરીક્ષા આપવાની મંજુરી આપવામાં આવશે તો શાળા કાર્યને અસર થશે નહી વાસ્તે મંજુરી આપવા ભલામણ છે.

શાળાનો સિક્કો                                                                             શાળાના આચાર્યનો સહી તથા સિક્કો
                                               
                                            
                                    

તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીનો અભિપ્રાય

ઉપરોક્ત વિગતે શ્રી .............................................................................. હોદ્દો..............................શાળા.......................................................... તરફથી ................................વર્ગ ધોરણ માટે બહારના વિદ્યાર્થી તરીકે પરીક્ષા આપવાની મંજુરી આપવામાં આવશે તો શાળાને વાંધો હરકત આવી શકે તેમ નથી.

તારીખ -                                                                                    તાલુકા વિકાસ અધિકારી

સ્થળ -                                               

What is pink

A funny town

Valavi baa aavi

Valavi baa aavi

Ghadtar

Sharuaat kriye

In the bazaars of hyderabad

Grandpa's glasses

Setting poems to Melodious Ragas: Taslima Sheikh

સી.આર.સી. કો-ઓર્ડીનેટર રીવ્યુ કસોટી પત્ર

Textbooks Teacher Edition

10E online

બાવીશી વ્યંધ્યત્વ નિવારણ સંસ્થાન (અમદાવાદ)

મિત્રો, અત્રે વ્યંધ્યત્વ નિવારણ સંસ્થાન અમદાવાદ અંગેની માહિતી રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છું.......... આશા છે આપને આ માહિતી ગમશે.................નીચેના ચિત્ર પર ક્લિક કરવાથી ટેસ્ટ ટ્યુબ બાળકોના માતા-પિતાની સંતાનપ્રાપ્તિની સંઘર્ષગાથા રજૂ કરતી વાતો તમને જાણવા મળશે.............ચિત્ર પર ક્લિક કરતાં ખુલતી લીન્ક્માથી પેશન્ટના નામ પર ક્લિક કરતાં જે-તે પેશન્ટ અંગેની વિગત અને તેમને કરેલ સંતાનપ્રાપ્તિના પ્રયત્નોની વિગત પીડીએફ ફાઈલમાં જોઈ શકાશે.
નીચેની વિધ્ન દોડ નામની પીડીએફ ફાઈલ પરથી સંતાનપ્રાપ્તિ માટેની આઈ.વી.એફ. સારવાર અંગેનિ વિગત જાણી શકાશે.


સરકારી કર્મચારીઓના પગારની ગણત્રી


પગાર નોંધપત્રક સને : ૧૯૯૭ થી ૨૦૩૩

વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો માટે ખુબ જ ઉપયોગી એન્ડ્રોઇડ એપ્સ

આ એપ્સ ડાઉનલોડ કરવા આપ ગુગલ પ્લે સ્ટોરમાં જઈ FAST MCQ લખી સર્ચ કરો.
ફાસ્ટ એમ.સી.ક્યુ. નો ઉપયોગ તમે તમારા પીસી પર પણ કરી શકો છો, પીસી પર ઉપયોગ કરવા નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો. 
http://fastmcq.com

આ એપ્સ ડાઉનલોડ કરવા આપ ગુગલ પ્લે સ્ટોરમાં જઈ SOCIAL SCIENCE 8 લખી સર્ચ કરો.

તમારી સી.પી.એફ. કપાત ઓનલાઈન જુઓ.

શું આપ આપની CPF કપાત ઓનલાઈન જોવા ઈચ્છો છો ?
તો તે માટે નીચે પ્રમાણે પગલાને અનુસરો.

પગલું - 1

આપને મળેલ PRAN KIT ને ખોલી તેમાંથી એક બંધ કવર ખોલો તેમાં ત્રણ પાસવર્ડ નીચે મુજબ હશે.
1. 12 અંકનો પ્રાણ નંબર
2. I PASSWORD ( Internet Password )
3. T PASSWORD ( Teliphonik Password )
પ્રથમ બે પાસવર્ડ પ્રાણનંબર અને આઈ પાસવર્ડ બરાબર જુઓ.


પગલું - 2
અહી નીચે દર્શાવેલ વેબસાઈટ લિંક પર ક્લીક કરો

https://cra-nsdl.com/CRA/

પગલું - 3 

વેબસાઈટની ડાબી બાજુના Subscribers પોપઅપ મેનુમાં User Id ના ખાનામાં ૧૨અંકનો પગલા 1 માં બતાવેલ પ્રાણ નંબર અને Password ના ખાનામાં આઈ પાસવર્ડ લખી નીચે સબમીટ બટન પર ક્લીક કરો. પ્રથમ વખતે ખોલશો તો નીચે I accept બટન પર ક્લીક કરવાનું કહેશે.
ત્યારબાદ આપનો પાસવર્ડ બદલવાનું કહેશે. તે માટે હાલનો (કરંટ) પાસવર્ડ તથા આપ જે ઈચ્છતા હોય તે નવો પાસવર્ડ બે વાર લખી અન્ય ખાના ભરી ક્લીક કરો અને ફરી નવેસરથી પ્રાણનંબર અને આપના નવા પાસવર્ડથી લોગી થાઓ.
પગલું - 4 
આપના એકાઉન્ટમાં આપ બીજા Account Details માં જઈને Personal Details ,Statements Of Holding ,Statements Of Tranaction જોઈ શકો છો તથા પ્રિંટ કરી શકો છો.

ધોરણ – ૮ ના કાવ્‍યો

TET-II - Provisional Answer Key

ICT@Schools Projects- Gujarat


શું તમે પહેલીવાર ઉપયોગ કરી રહ્યા છો ?

જો હા તો લોગ-ઇન થવા માટે નીચે દર્શાવેલ યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ નાખો.

Username : guestuser


Class-8

Class-9

Class-10

it's amazing copy voice of different animals


જો મને ગાંધી મળે તો ???????Head Teachers Aptitude Test (HTAT) 2013 GR And Exam materals
1. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Office keeping (ગુજરાત મુલ્કી સેવા નિયમોનો ટૂંકસાર) 

2. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Padagogy
3. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Total Learning Package
4. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Structure for education
5. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Soft skills
6. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Ubuntu
7. મુખ્ય શિક્ષક તાલીમ મોડ્યુલ Open office
8. અસરકારક વર્ગવ્યવહાર અને હકારાત્મક વલણ ધોરણ ૧ થી ૭
9. વિકલાંગ બાળકોનું સંકલિત શિક્ષણ
10. વાચન – લેખન પદ્ધતિ અને પ્રયુક્તિઓ
11. બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ – ૨૦૦૯
12. આર.ટી.આઈ. – ૨૦૦૫ (ગુજરાતી ભાષામાં)
13. શાળાકીય સર્વગ્રાહી વિકાસાત્મક શિક્ષણ અને મૂલ્યાંકન
14. શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ (SMC) તાલીમ મોડ્યુલ
15. પંચાયતી રાજ સંસ્થા (PRI) તાલીમ મોડ્યુલ
16. શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ બાંધકામ પ્રવૃત્તિની માર્ગદર્શિકા
17. નાણાકીય વ્યવસ્થાપન અને પ્રાપ્તિ માટેની કાર્યપદ્ધતિ
18. સ્પેસિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ માર્ગદર્શિકા 
19. સ્પેસિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ માર્ગદર્શિકા ભાગ – ૧ (પેજ – ૧ થી ૧૬)
20. સ્પેસિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ માર્ગદર્શિકા ભાગ – ૨ (પેજ – ૧૭ થી ૩૪)
21. શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય – સામગ્રી : ભાષા (ગુજરાતી,હિન્દી, અંગ્રેજી,સંસ્કૃત) (વર્ષ : ૨૦૧૨ – ૧૩)
22. શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય – સામગ્રી : સામાજિક વિજ્ઞાન (વર્ષ : ૨૦૧૨ – ૧૩)
23. શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય – સામગ્રી : 24. સંગીત,ચિત્રકામ,કાર્યાનુભવ,સ્વાસ્થ્ય અને શારીરિક શિક્ષણ (વર્ષ : ૨૦૧૨ – ૧૩)
25. વાચન પર્વ માર્ગદર્શિકા
26. મેનેજરીયલ મોડ્યુલ (વર્ષ : ૨૦૧૩ – ૧૪)
27. સંશોધનપત્રનું લેખન અને માહિતી વિશ્લેષણ
28. વૈકલ્પિક શિક્ષણ વ્યવસ્થા સ્પેસિયલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ MT તાલીમ મોડ્યુલ
29. કન્યા શિક્ષણ, NPEGEL અને KGBV
30. શિક્ષક તાલીમ સાહિત્ય – સામગ્રી : પ્રવૃત્તિલક્ષી શિક્ષણ, ચિત્ર, સંગીત, શારીરિક શિક્ષણ, કાર્યાનુભવ, જળસંચય, SCE, શિક્ષણમાં નવાચાર, સમાવેશી શિક્ષણ
31. પ્રજ્ઞા (પ્રવૃત્તિ દ્વારા જ્ઞાન) તાલીમ મોડ્યુલ